Sztandar dla Komendy w Świdniku

Data publikacji: 30.09.2009

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku otrzymała sztandar. Uroczystość odbyła się w samo południe na Placu Konstytucji 3-go Maja. Ufundowany przez społeczność lokalną sztandar to dowód zaufania dla tutejszych policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby.

Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyła się na Placu Konstytucji 3-go Maja. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, KWP w Lublinie, jednostek powiatowych woj. lubelskiego a także władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli Kościołów oraz innych znamienitych gości.

Imprezę otworzył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Stołecznej Policji. W Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej otwarta została wystawa historyczna i odbył się pokaz filmu o Policji.

Sztandar z rąk zastępcy Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, odebrał Komendant Powiatowy Policji w Świdniku mł. insp. Bogumił Polikarski. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru w imieniu mieszkańców powiatu świdnickiego. Jego koszt to 10 tys. złotych. Na głównym karmazynowym płacie wyhaftowano godło oraz napis Ojczyzna i Prawo. Na rewersie widnieje błękitna gwiazda policyjna z wkomponowany herbem miasta. Wokół gwiazdy napis KPP w Świdniku. W czterech rogach umieszczone zostały: Patron Policji św. Michał oraz oznaczenia określające piony poszczególnych służb Policji : P, L, §.

Sztandar to symbol poparcia i zaufania społecznego, wyjątkowy dowód zaufania dla tutejszych policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby. To wyraz docenienia zaangażowania w ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwo miasta. Na drzewcu sztandaru gwoździe wbili: zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Komendant Wojewódzki, przedstawiciel Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z-ca Prezydenta, Starosta, Komendant Powiatowy Policji w Świdniku, przedstawiciele korpusu oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Sztandar został poświęcony przez kapelana lubelskiej Policji ks. Bogdana Zagórskiego.

Nadanie sztandaru świdnickiej komendzie uświetniło wiele atrakcji. Zaprezentowano policyjny sprzęt: motocykle, oznakowane i nieoznakowane radiowozy, ambulans pirotechniczny, pojazd do przewożenia materiałów wybuchowych, nieoznakowany radiowóz z wideo rejestratorem, więźniarkę i śmigłowiec. Każdy mógł również obejrzeć policyjne pojazdy historyczne. Uroczystości zakończył pokaz przygotowany przez policyjnych antyterrorystów.