Policyjne VIII Spotkania Jasnogórskie

Data publikacji: 28.09.2009

Już po raz ósmy policjanci, pracownicy policji, związkowcy i członkowie ich rodzin spotkali się wczoraj na Jasnej Górze. Policyjni pielgrzymi modlili się m.in. w intencji poległych podczas służby, swojego bezpieczeństwo oraz przyszłości ojczyzny i swego zawodu. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z kraju oraz Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk.

O 12.30 z placu pod Katedrą Świętej Rodziny w Częstochowie wymaszerowała kolumna policjantów i pracowników policji, biorących udział w pielgrzymce.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki i Grobem Nieznanego Żołnierza, o godzinie 13:00 na Jasnogórskich Błoniach odbyła się uroczysta Msza Święta. Godzinę później, po przejściu do Kaplicy Cudownego Obrazu, zmówiono modlitwę pod Płaskorzeźbą GLORIA VICTIS wspominając policjantów poległych na służbie, po czym w Sali Papieskiej przedstawiciel Prezydenta RP i kierownictwo Policji spotkali się z biorącymi udział w uroczystościach policjantami, pracownikami i członkami ich rodzin.

Podczas uroczystości w Sali Papieskiej komendant główny wręczył policjantom medale "GLORIA INTREPIDIS ET ANIMI PROMPTIS" ("Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym"), nadane przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Policji bpa Tadeusza Płoskiego, który przewodniczył wcześniejszej mszy w intencji środowiska policyjnego.

(źródło: KWP w Katowicach)