Publikacja „Działalność Policji wobec zjawiska stadionowej mowy nienawiści”

Data publikacji: 18.03.2016

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Policji wobec osób posługujących się językiem agresji, uprzedzeń i nienawiści w kontekście rozgrywanych w Polsce meczów piłkarskich, zostały omówione w publikacji Pani Justyna Jurczak „Działalność Policji wobec zjawiska stadionowej mowy nienawiści”.

Wśród poruszonych problemów badawczych znalazło się ustalenie: stanu wiedzy na temat zjawiska mowy nienawiści wśród funkcjonariuszy Policji, czy obowiązujące aktualnie krajowe przepisy prawne w zakresie karania osób posługujących się mową nienawiści są precyzyjnie sformułowane i skutecznie egzekwowane oraz jakie hasła i symbole nienawiści wspólne są polskim i europejskim grupom piłkarskich pseudokibiców.