Legionowo na początku policyjnej drogi

Data publikacji: 16.03.2016

W Centrum Szkolenia Policji uroczyście zainaugurowano szkolenie zawodowe podstawowe dla nowo przyjętych funkcjonariuszy. Przez blisko sześć miesięcy 240 słuchaczy będzie zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej służbie.

Uroczystego otwarcia kursu dokonała p.o. Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji podinsp. dr Iwona Klonowska. W swoim wystąpieniu pogratulowała policjantom wyboru wymagającej i odpowiedzialnej drogi zawodowej. Podkreśliła, że do połowy września przed słuchaczami okres intensywnej nauki w CSP. W tym czasie wiedzę i umiejętności będzie im przekazywała doświadczona kadra dydaktyczna, będą też mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, jaką dysponuje szkoła, również w czasie wolnym od zajęć programowych.

W czasie szkolenia odbędą także pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Przypomniała, że podsumowaniem półrocznego szkolenia będzie egzamin końcowy, a uzyskana z niego pozytywna ocena, to początek prawdziwej służby w Policji.

 

Podczas inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego został też odczytany list Komendanta Głównego Policji skierowany do słuchaczy. Uroczystość zakończyła się wykładem poświęconym etyce zawodowej policjanta oraz znaczeniu praw i wolności człowieka w codziennej służbie. 

 

Wszystkim słuchaczom życzymy wytrwałości i jak najlepszych osiągnięć w nauce.

 

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Źródło: csp.edu.pl