Zmiana przepisów dotyczących pozbawiania broni palnej cech użytkowych

Data publikacji: 16.03.2016

Od 8 kwietnia 2016 roku zacznie obowiązywać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 333 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych mające na celu zagwarantowanie tego, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady pozbawiania broni palnej cech użytkowych i ich potwierdzania, jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich UE. W związku z powyższym, od dnia stosowania przepisów ww. rozporządzenia wykonawczego, tracą ważność wydane przez uprawnione podmioty i zatwierdzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji specyfikacje techniczne oraz określone w nich sposoby pozbawiania cech użytkowych broni palnej.

 

Źródło: clk.policja.pl