Pracownia śladów daktyloskopijnych w KWP w Krakowie otwarta

Data publikacji: 24.02.2016

Nowoczesna pracownia wizualizacji śladów daktyloskopijnych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie została przekazana do użytkowania.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk oraz kierownictwo zakładu daktyloskopii CLK KGP mł. insp. dr Krzysztof Borkowski i podinsp. Edyta Kot.

 

Małopolską Policję reprezentowali w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacek Fabisiak oraz Naczelnicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Lidia Puchacz i podinsp. Ryszard Szczepanik.

 

O procesie i sposobach pozyskiwania dowodów z zabezpieczonych na miejscu zdarzeń śladów kryminalistycznych opowiedzieli eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zakresu daktyloskopii nadkom Władysław Wojtyczka i nadkom. Jacek Szywalski Zaprezentowali oni także działanie nowo pozyskanego dla pracowni sprzętu.

 

Modernizacja pracowni była możliwa dzięki staraniom kierownictwa małopolskiej Policji – kierownictwo małopolskiej Policji w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jacek Fabisiak wygospodarował na ten cel środki pozostające w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Wsparcie kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji umożliwiło natomiast wyposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt, w tym komorę cyjanoakrylową. Nowa pracownia wspomagać będzie pracę ekspertów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nad wizualizacją i identyfikacją śladów daktyloskopijnych ujawnianych przez policjantów w miejscach zdarzeń kryminalnych.

 

Tylko w ubiegłym roku eksperci pracowni daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wydali 731 opinii do różnych postępowań karnych, ekspertyzie poddano 5.867 śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń kryminalnych a całe laboratorium wykonało 7114 ekspertyz.

 

Źródło:malopolska.policja.gov.pl