Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie instruktorów strzelań policyjnych

Zamieszczony Data publikacji 24.02.2016
Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych kształcą się w słupskiej Szkole Policji. Po części teoretycznej zajęć, słuchacze prowadzą w tym tygodniu ćwiczenia na osiach strzeleckich z wykorzystaniem ostrej amunicji.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe.


Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku. Wykwalifikowana i doświadczona kadra Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, profesjonalnie przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznawali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.

Każdy uczestnik poznaje zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznaje się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

Kształcenie Instruktorów Strzelań Policyjnych na potrzeby jednostek terenowych prowadzone są jedynie w słupskiej Szkole Policji. Podobne szkolenia, ale dla policjantów jednostek antyterrorystycznych realizuje Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Źródło: slupsk.szkolapolicji.gov.pl

 
powrót
drukuj