Polska Policja wzięła udział w VII rundzie ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 16.02.2016

Na początku lutego w Komendzie Głównej Policji, w ramach VII rundy misji ewaluacyjnej Grupy Roboczej ds. ogólnych i Oceny (GENVAL) przy Radzie Unii Europejskiej, w zakresie praktycznego wdrożenia i funkcjonowania europejskiej polityki prewencji i zwalczania cyberprzestępczości, odbyło się spotkanie ekspertów z ramienia UE z przedstawicielami polskiej Policji, którzy zaangażowani są w problematykę prewencji i zwalczania cyberprzestępczości.

Przedmiotem oceny były mi.in.

  • ataki cybernetyczne;
  • wykorzystywanie seksualne dzieci/pornografia dziecięca w Internecie;
  • internetowe oszustwa dotyczące kart płatniczych;
  • kompleksowa prawno-operacyjna analiza walki z cyberprzestępczością, współpracy transgranicznej, współpracy z agencjami UE i organizacjami międzynarodowymi (m.in. Europol, Interpol);
  • współpraca z sektorem prywatnym oraz problematyka prewencji, szkoleń i kampanii informacyjnych.

 

Celem sprawnej realizacji misji Komendant Główny Policji w dniu 16 grudnia 2015 r. Decyzją nr 393 powołał zespół do przygotowania Policji do VII rundy misji ewaluacyjnej Grupy Roboczej ds. ogólnych i Oceny (GENVAL) przy Radzie Unii Europejskiej, w zakresie praktycznego wdrożenia i funkcjonowania europejskiej polityki prewencji i zwalczania cyberprzestępczości. Koordynatorem misji z ramienia Komendy Głównej Policji był Wydział do walki z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej przy współpracy BMWP KGP.

 

VII misja ewaluacyjna prowadzona była w ramach przyjętego przez Państwa Członkowskie mechanizmu oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (dokument - Wspólne działania 97/827/WSiSW z dnia 5 grudnia 1997). Mechanizm ten umożliwia przeprowadzenie, na podstawie zasad równości i wzajemnego zaufania, oceny stosowania przez kraje UE instrumentów współpracy służących walce ze zorganizowaną przestępczością.

 

KGP/ ig

Żródło:policja.pl