Nowy komendant dolnośląskiej Policji

Data publikacji: 11.02.2016

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość powołania insp. Arkadiusza Golanowskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Rozkaz o powołaniu wręczył insp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji. W uroczystości wziął udział nadinsp. Wojciech Ołdyński dotychczasowy szef dolnośląskiej Policji wraz z kadrą kierowniczą.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 11 lutego br. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu powołał inspektora Arkadiusza Golanowskiego - dotychczasowego Naczelnika Zarządu CBŚP w Opolu.

 

Inspektor Arkadiusz Golanowski służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


Przez kolejne lata służby  zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w strukturach Centralnego Biura Śledczego Wydziałów i Zarządów Komendy Głównej Policji w Opolu, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie oraz Kielcach. Od 2009 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału, a następnie Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu.

 

Uroczystego wprowadzenia do jednostki nowego Komendanta dokonał insp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji, który pogratulował nominacji na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 

nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl