Nowa siedziba Komisariatu Policji w Radlinie

Data publikacji: 10.02.2016

Wczoraj 9 lutego w samo południe nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Radlinie. Po uroczystości odbyła się również odprawa roczna podsumowująca pracę wodzisławskich policjantów. W jej trakcie Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Justyński przedstawił także zagadnienia związane z tworzeniem mapy zagrożeń na terenie powiatu wodzisławskiego.

Długo oczekiwany moment przeniesienia Komisariatu Policji w Radlinie nastąpił już 1 lutego br. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim insp. Krzysztof Justyński, Komendant Komisariatu Policji w Radlinie podinsp. Adam Grobelny, Burmistrz Miasta Radlin Barbara Magiera oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Radlin Piotr Hetman.

 

Komisariat Policji w Radlinie ma obecnie swoją siedzibę przy ul. Mariackiej 93 w dobrze znanym mieszkańcom Radlina budynku dawnego INCO. W tym budynku ma już od wielu lat swoją siedzibę Straż Miejska w Radlinie. Policjanci zajmują powierzchnię ponad tysiąca metrów kwadratowych, a ich biura rozmieszczone są na pięciu kondygnacjach tego budynku. Wyremontowane, nowoczesne pomieszczenia wpłyną pozytywnie na obsługę obywateli, podniosą również jakość i komfort pracy samych policjantów.

 

Uroczystość stała się także okazją do podsumowania pracy wodzisławskich policjantów.  Szef wodzisławskiego garnizonu podsumował efekty ubiegłorocznej pracy policjantów oraz wskazał zadania do realizacji w 2016 roku. Insp. Krzysztof Justyński podziękował za dotychczasową pracę wszystkim wodzisławskim policjantom oraz pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz powiatu oraz miasta Radlin za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku.

 

Podczas narady Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim przybliżył zagadnienia związane z tworzeniem mapy zagrożeń w powiecie wodzisławskim. Zaznaczył, iż warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest skuteczna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Podkreślał również, iż bardzo ważne jest zaproszenie lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Namawiał do aktywnego uczestnictwa w organizowanych w najbliższym czasie konsultacjach społecznych.  

 

Źródło: wodzislaw.slaska.policja.gov.pl