Insp. Paweł Spychała nowym szefem kujawsko-pomorskiej Policji

Data publikacji: 10.02.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji, z dniem 9 lutego br. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Pawła Spychałę, dotychczasowego Naczelnika Zarządu CBŚP w Bydgoszczy.

Inspektor Paweł Spychała służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kolejne lata służby zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w pionie kryminalnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Od 2006 roku pełnił służbę w strukturach Centralnego Biura Śledczego Policji na stanowisku m.in. naczelnika wydziału, a następnie naczelnika zarządu. Wiedza i sprawdzone przez lata praktyki policyjnej umiejętności Pana Komendanta – służyć będą kujawsko-pomorskiej Policji.

Insp. Paweł Spychała jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szef kujawsko-pomorskiej Policji ma 44 lata.

Uroczystego wprowadzenia do jednostki nowego Komendanta dokonał mł. insp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, pogratulował nominacji na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

 

Autor: podinsp. Monika Chlebicz

 

 

Insp. Paweł Spychała

 

 

Źródło: kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Fot. kujawsko-pomorska.policja.gov.pl