Rozporządzenie Prezes RM dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnionych w służbie cywilnej

Data publikacji: 02.02.2016

29 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała tzw. rozporządzenie stanowiskowo-płacowe, dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnionych w służbie cywilnej.

Najważniejsze zmiany

 

Rozporządzenie wprowadza w szczególności dwie zmiany:

ustala mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej,  podnosi minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających.

 

W pozostałym zakresie rozporządzenie powiela dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r.

 

Rozporządzenie z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej zostało wydane na podstawie ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie Ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 34).

 

Dodatek funkcyjny

 

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, który jest powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zgodnie z nowelizacją wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej będzie się składało z trzech składników:

 

  1. wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy,
  2. dodatku funkcyjnego
  3. oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

 

Rozporządzenie określiło mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w przedziale od 0,2 do 2,05 (załącznik nr 3 do rozporządzenia).

 

Nie mniej niż 1 873,84 zł brutto

 

W rozporządzeniu zostały także podniesione minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej (załącznik nr 2). Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych w małych urzędach inspekcyjno-kontrolnych, które znajdują się na ogół w niewielkich miejscowościach w całej Polsce.

 

Uspójnienie poziomu minimalnych mnożników wynagrodzeń zasadniczych i ustalenie ich na poziomie 1,0 kwoty bazowej we wszystkich urzędach spowoduje, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej nie będzie niższe niż 1 873,84 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat*.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i będzie miało zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 23 stycznia 2016 r.

 

Źródło: kprm.gov.pl

Pliki do pobrania