Oferta pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Data publikacji: 28.01.2016

Od początku stycznia w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim.

Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. Opłata za połączenie - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

 

Since 1.01.2016 on every Monday from 18.00 to 22.00, The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering consultations carried out in English. By calling the hotline number (801 120 002) you can get psychological support , counseling, information on how to get help close to place of residence.The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.

 


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Голубая Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Голубой Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.
Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

 

Żródło: niebieskalinia.info