Insp. Tomasz Klimek Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie

Data publikacji: 27.01.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał insp. Tomasza Klimka dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podczas uroczystości ze sztandarem i kadrą kierowniczą garnizonu pożegnał się odchodzący ze stanowiska insp. Marek Walczak.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał insp. Tomasza Klimka dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podczas uroczystości ze sztandarem i kadrą kierowniczą garnizonu pożegnał się odchodzący ze stanowiska insp. Marek Walczak.

 

27 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w obecności insp. Zbigniewa Maja Komendanta Głównego Policji, kadry kierowniczej warmińsko-mazurskiego garnizonu Policji i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość zdania przez insp. Marka Walczaka i objęcia przez insp. Tomasza Klimka stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

 

Komendant Główny Policji podkreślając wyjątkowość dzisiejszego dnia dla garnizonu warmińsko-mazurskiego podziękował ze dotychczasową służbę insp. Markowi Walczakowi. Docenił jego doświadczenie zawodowe, spokój i efekty pracy w trudnym dla olsztyńskiej jednostki czasie. Insp. Zbigniew Maj dobrze ocenił pracę policjantów z Warmii i Mazur. Od następcy – insp. Tomasza Klimka, pochodzącego z regionu, znającego jego atuty i problemy, oczekuje jeszcze lepszej pracy na rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant Główny Policji podkreślił, że nowy Komendant Wojewódzki Policji jest człowiekiem otwartym, dobrym organizatorem i na pewno to wykorzysta w dbałości o region, ale i samych policjantów i pracowników Policji.

 

Insp. Marek Walczak podkreślił, jak ważne w jego zawodowej karierze było 9 miesięcy spędzone na Warmii i Mazurach. Ustępujący komendant przypomniał początek swojej pracy w regionie. Podziękował kadrze kierowniczej, policjantom, pracownikom cywilnym i szefom z instytucji i służb za współpracę, bez której uspokojenie atmosfery, rozwiązanie trudnych spraw nie byłoby możliwe. Insp. Walczak specjalne podziękowania skierował do szefa W-M NSZZ Policjantów, za wspólne rozwiązywanie problemów. Swojemu następcy insp. Walczak życzył sukcesów i „aby oprócz kunsztu zawodowego insp. Klimek pamiętał, że siłą tego regionu są ludzie”.

 

Insp. Tomasz Klimek w swoim pierwszym przemówieniu jako Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie odniósł się do obecności Warmii i Mazur w jego życiu prywatnym i zawodowym. Nowo powołany szef warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił, że tu urodził się, mieszka, rozpoczął pracę, dlatego zna region i jego policję bardzo dobrze. Podziękował Komendantowi Głównemu Policji za zaufanie. To dla insp. Klimka zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie złożył deklarację o rzetelnej współpracy zarówno Komendantowi Głównemu Policji, jak i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Słowa podziękowania insp. Klimek przekazał swojemu poprzednikowi.

 

Nowy komendant warmińsko-mazurskiego garnizonu Policji insp. Tomasz Klimek służbę w resorcie rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Mrągowie. Początkowo związany ze służbą prewencyjną, od 1995 roku pracował w służbie kryminalnej. Insp. Klimek od 2003 r. zajmuje w policji stanowiska kierownicze. I tak, od 2006 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, od 2007 r. Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie i od listopada 2010 r. do tej pory – Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.

 

Nowo powołany Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ma 46 lat. Jest żonaty. Ma dwoje dzieci. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia o kierunku administracja na Uniwersytecie w Białymstoku. W wolnych chwilach zgłębia tajniki archeologii śródziemnomorskiej.

 

Źródło: policja.pl

fot.warminsko-mazurska.policja.gov.pl ; mragowo.policja.gov.pl