Zastępca Komendanta Głównego Policji złożył rezygnację ze stanowiska

Data publikacji: 25.01.2016

Nadinsp. Cezary Popławski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja, z prośbą o rezygnację ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Komendant umotywował swoją decyzję ważnymi względami osobistymi.