Rozpoczynają się prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego

Data publikacji: 19.01.2016

Wiceminister Jarosław Zieliński zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o pilne przygotowanie koncepcji mapy bezpieczeństwa. Wiceszef MSWiA zaprasza także do współpracy wojewodów i samorządowców. Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Mapa będzie powstawała na podstawie danych Policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Opierać się więc będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę nt. zagrożeń na danym terenie.

Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (m.in. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych.

Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków. 

Koncepcja przygotowywania mapy oraz sposoby prowadzenia konsultacji społecznych mają być przygotowane do 21 stycznia 2016 roku. Jak podkreśla wiceminister Jarosław Zieliński, prace nad mapami powinny zostać zakończone w pierwszym kwartale tego roku. Ostateczna weryfikacja kategorii przestępstw umieszczanych na mapie będzie należała do KGP i MSWiA. 

 

Źródło: msw.gov.pl