Ruszył dobór psów do służby w Policji 2016 r.

Data publikacji: 14.01.2016

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji rozpoczął pierwszą w tym roku kwalifikację psów w ramach centralnego doboru psów do służby w Policji.

Procedurze kwalifikacyjnej, do dnia 15 stycznia br., poddawane będą psy na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących (SEPT- bk-1/16 ), patrolowych (SEP-bk-1/16) oraz do dnia 22 stycznia br. na kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (SEW-1/16).

 

Kwalifikowaniem psów pod względem predyspozycji do służby zajmują się funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej CSP, na podstawie Decyzji Nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji.

 

Spośród zgłaszanych do sprawdzenia czworonogów, komisja wyłoni łącznie 24 psy, które zakwalifikowane zostaną do tresury w ww. specjalnościach. Kursy rozpoczną się w terminach: 22.01.br. - SEPT- bk-1/16, SEP-bk-1/16 oraz 29.01.br. - SEW-1/16. Do końca roku, na kolejne edycje kursów specjalistycznych dla przewodników psów służbowych, zaplanowano przyjęcie łącznie 112 psów.

 

 

W 2015 r. procedurze kwalifikacyjnej poddano łącznie 450 psów, z czego do tresury zakwalifikowano 139. Dodatkowo po sprawdzeniu 27 psów, 21 zakwalifikowano do indywidualnej tresury realizowanej przez przewodników w jednostce terenowej.

 

 

Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje także możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór, predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

 

Właściciel psa oferowanego do sprzedaży zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w tym:

 

  •     aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  •     dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,
  •     wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),
  •     pełnej dokumentacji, jeżeli (pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły) poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

 

Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub mikrochipem. Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i służby w Policji.

 

 

Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostaje Karta kwalifikacyjna psa oraz Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs wraz z Zobowiązaniem obligującym  właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Cena zakupu psa jest ustalana na podstawie liczby punktów zdobytych  podczas kwalifikacji. Może ona wynosić 4-5 tys. zł, a w przypadku psów kwalifikowanych do kategorii patrolowo-tropiącej i patrolowej 5-6 tys. zł.

 

 

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (48) 661-42-88 wew. 123, (48) 661-43-85 wew. 123, (22) 6055784, (22) 6055783 lub kierując pytania na adres e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

 

Źródło: CSP Legionowo