Bilans bezpieczeństwa 24 Finału WOŚP

Data publikacji: 11.01.2016

Zakończył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym kraju doszło do 35 drobnych incydentów podczas imprez towarzyszących i zbiórek pieniędzy na rzecz fundacji.

Policja odnotowała 7 przestępstw, m.in. rozbój i oszustwa, zarejestrowano 19 wykroczeń takich jak kradzieże puszek ze sklepów czy wyjęcie niewielkiej sumy pieniędzy z puszek. Mundurowi zatrzymali i doprowadzili do jednostek 8 osób, w tym 4 za przestępstwa i 4 za wykroczenia.

Biorąc pod uwagę skalę zbiórki można powiedzieć, że kwesta na terenie całego kraju, w tym roku tak jak i w latach ubiegłych, przebiegła bezpiecznie i spokojnie. W 2009 r. policjanci odnotowali 62 negatywne zdarzenia z udziałem kwestujących, w 2010 – 58, w 2011 – 65, w 2012 - 43, w roku 2013 – 39, w roku 2014 - 59 i 28 zdarzeń w 2015 roku. Zdecydowaną większość incydentów stanowiły próby kradzieży i kradzieże.

Nad bezpieczeństwem wolontariuszy, kwestujących i tych wszystkich, którzy wspierali WOŚP w 2016r., czuwało kilkanaście tysięcy policjantów. Kontrolowali oni również, czy zbiórki pieniędzy prowadzone były przez osoby do tego uprawnione.

Podczas Finału WOŚP funkcjonariusze zwracali uwagę, czy zbiórki są prowadzone przez osoby uprawnione, a także na bezpieczeństwo prowadzących kwestę dzieci. Policjanci informowali seniorów o zagrożeniach płynących z oszustw na tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. Mundurowi informowali osoby starsze, zainteresowane przekazaniem pieniędzy na Wielką Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP.

źródło: policja.pl