Konkurs na projekt graficzny logo!

Data publikacji: 05.01.2016

W oczekiwaniu na otwarcie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej (PCES) Gabinet Komendanta Głównego Policji Komendy Głównej Policji ogłasza ogólnopolski konkurs na logo PCES. Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2016 r.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną placówki i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych i korespondencyjnych.

Logotyp powinien jednoznacznie kojarzyć się z formacją i w syntetyczny sposób wyrażać charakter oraz aspiracje Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej. Konkurs skierowany jest do: grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych/ policyjnych. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwie prace. Komisja dokona wyboru trzech zwycięskich projektów. Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji o konkursie można uzyskać w Wydziale Historii Policji i Edukacji Społecznej GKGP: mł. insp. Daniel Głowacz – sekretarz konkursu, tel. 22 601 27 10.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania