Dodatkowa tablica na bagażnik rowerowy

Data publikacji: 04.01.2016

Od 1 stycznia 2016 r. jest możliwość wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej, którą można legalnie umieścić na bagażniku rowerowym montowanym na haku holowniczym samochodu.

Koszt wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej do samochodu osobowego to 52,50 zł, czyli połowa kwoty, jaką trzeba wydać za wydanie podstawowych tablic samochodowych i naklejki legalizacyjnej.

O tym, że dodatkowa tablica została wydana będzie świadczył wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku sprzedaży samochodu trzecią tablicę trzeba będzie przekazać nowemu nabywcy.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 1601)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1602)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 1603)