Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy transgranicznej

Data publikacji: 29.12.2015

29 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie szefowie niemieckich i polskich policjantów rozmawiali o zasadach współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych w realizacji pościgów transgranicznych.

Jednoznacznie wskazano potrzeby intensywnych szkoleń dla funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe na terenach przygranicznych, tak aby uprawnienia wynikające z nowej umowy polsko-niemieckiej mogły być interpretowane prawidłowo, a czynności podejmowane wobec obywateli poruszających się na terenach przygranicznych nie były zbyt represyjne.

W kontekście aktualnej sytuacji dotyczącej napływu do Niemiec, w tym do landu Meklemburgia, uchodźców z Syrii i krajów Afryki Północnej komendanci uzgodnili możliwości współpracy oraz wymienili się informacjami co do  ewentualnych zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki wraz z Prezydentem Policji w Neubrandenburgu  podczas spotkania uzgodnili także plan współpracy na 2016 rok.