MSWiA: służby mundurowe mają kojarzyć się z niesieniem pomocy

Data publikacji: 28.12.2015

- Chcę podziękować nagrodzonym funkcjonariuszom za ich ofiarność i służbę, która spowodowała, że mogliśmy z przekonaniem i przyjemnością przyznać te wyróżnienia – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania z funkcjonariuszami służb podległych MSWiA. Funkcjonariusze, z inicjatywy wiceministra Jarosława Zielińskiego, zostali nagrodzeni przez kierownictwo MSWiA za szczególne osiągnięcia w służbie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wiceminister Jarosław Zieliński wręczył nagrody wyróżniającym się policjantom, strażakom i funkcjonariuszom Straży Granicznej z jednostek w województwie podlaskim. Z rąk wiceszefa MSWiA wyróżnienia otrzymało 22 funkcjonariuszy. W sumie nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało 445 funkcjonariuszy z całej Polski. Nowością jest to, że nagrody mogły być przyznawane nie tylko z inicjatywy przełożonego, ale także na wniosek instytucji społecznych, samorządów, mediów czy obywateli.

- Chcemy tym samym wyróżnić ofiarność w służbie nie tylko osób, które pełnią funkcje kierownicze, ale także tych, którzy są „szeregowymi” funkcjonariuszami w poszczególnych formacjach – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Wiceszef MSWiA podczas uroczystości przypomniał, jak ważne znaczenie ma słowo „służba”. Wskazał, że kierownictwo resortu będzie kładło nacisk na to, by służby mundurowe „jak najbardziej integrowały się ze społeczeństwem i tym samym zyskiwały jeszcze większe uznanie”. – Chcemy, by mundur kojarzył się z niesieniem pomocy, której oczekują obywatele – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. – By to skojarzenie „niesienia pomocy” pojawiało się w świadomości obywateli w pierwszej kolejności – podkreślił wiceszef MSWiA.

Podczas spotkania wiceminister Jarosław Zieliński przedstawił służbom główne kierunki pracy. Wśród nich wskazał m.in. program modernizacji, podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych i budowę systemu motywacyjnego tych wynagrodzeń.

- W oparciu o profesjonalne analizy i konsultacje społeczne chcemy także stworzyć krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Mapa zostanie stworzona według jednolitych kryteriów i zasad w całym kraju. Będziemy prosić funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach, by włączyli się w to dzieło. Mapa zagrożeń będzie służyła wielu zadaniom – jednemu w szczególności:  kształtowaniu struktur policyjnych w terenie – wskazał wiceszef MSWiA.

Wśród największych wyzwań na najbliższy czas dla funkcjonariuszy wiceminister Jarosław Zieliński wskazał zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Poinformował również o pracy nad tzw. ustawą antyterrorystyczną.

- Jesteśmy na etapie kończenia założeń do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom antyterrorystycznym. Chcemy zintegrować wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w związku z zagrożeniami, które pojawiają się w Europie i na świecie. Musimy być czujni wobec takich zagrożeń – powiedział wiceszef MSWiA.  

Minister wskazał także, że trwają prace nad oceną i rekonstrukcją struktur Straży Granicznej, w szczególności nad  przywróceniem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Wiceszef MSWiA podziękował również  strażakom oraz strażakom-ochotnikom za ofiarną służbę.

W uroczystym spotkaniu w KWP Białystok uczestniczyli: Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Antoni Ostrowski, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński, kapelani wojewódzcy straży pożarnej i innych służb mundurowych, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych i związków zawodowych. Gospodarzem dzisiejszego spotkania był Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan inspektor Adam Petelski.

Źródło: msw.gov.pl