Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 13 (7) 2015

Data publikacji: 23.12.2015

W numerze m.in. o: cyberbezpieczeństwie, kontroli operacyjnej i badaniach poligraficznych w polskim procesie karnym. Szczególnie polecamy artykuł „Motywacja i przywództwo w służbach mundurowych na przykładzie Policji” autorstwa Wojciecha Ołdyńskiego.

Spis Treści


Artykuły i rozprawy

Michał Wojnowski
Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Krzysztof Krełowski
Tajni współpracownicy ABW, MI5 oraz FSB

Piotr Borkowski
Koncepcja cyberbezpieczeństwa w ujęciu Chińskiej Republiki Ludowej – wybrane aspekty

Marek Świerczek
Hipoteza tłumacząca sposób zainicjowania przez GPU gry operacyjnej z Oddziałem II SG WP w czasie afery „MOCR-Trust” – czyli zagadka Wiktora Tomira Drymmera

Piotr Niemczyk
Literatura piękna jako źródło informacji o służbach specjalnych

Sławomir Weremiuk
Polska wobec Rosji w latach 1992–2014. Od zależności postimperialnych do trudnych relacji. Analiza wybranych aspektów

Studia i Analizy

Marcin Gołaszewski
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym po „Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r.”

Maciej A. Kędzierski
Możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w celu ścigania sprawców przestępstwa z art. 165a kk przy powołaniu się na zapisy umów i porozumień międzynarodowych

Karol Falandys
Zjawisko izolacji (bezprawnego przetrzymywania) – jego skala i regionalizacja

Magdalena Kołdys
Analiza przepływów finansowych jako szczególna technika analizy kryminalnej. Praktyczne wykorzystanie


Maciej Ciesielski
Zjawiska korupcyjne jako podstawowa kategoria zagrożeń bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP – perspektywa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Jowita Sobczak
Przeciwdziałanie nielegalnemu wywiadowi gospodarczemu w przedsiębiorstwie

Justyna Strużewska-Smirnow
Weryfikacja klauzul tajności w teorii i w praktyce

Michał Piekarski
Ewolucja taktyki terrorystów po roku 2001

Wojciech Ołdyński
Motywacja i przywództwo w służbach mundurowych na przykładzie Policji

Piotr Chorbot, Bartłomiej Gadecki
Prawne aspekty znalezienia zabytku. Kilka uwag na marginesie domniemanych odkryć pod Wałbrzychem i sprawy tzw. złotego pociągu

Recenzje

Dariusz Gregorczyk
Sławomir Zalewski, „Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego”

Rafał Wądołowski
Mirosław Minkina, „Sztuka wywiadu w państwie współczesnym”

Rafał Ożarowski
Szymon Niedziela, „Konflikty zbrojne i spory wewnętrzne we współczesnej Azji”

Marek Świerczek
Rolf-Dieter Müller, „Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu”

Przegląd prac konkursowych

Ogólnopolski konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Arkadiusz Ćwik
Zakres dopuszczalnego korzystania z baz danych i rejestrów

Wiktor Matyja
Media – obosieczna broń w walce z terroryzmem. Próba charakterystyki na przykładzie prasowych i telewizyjnych doniesień o zamachu w Bostonie


Dokumenty i sprawozdania

Mariusz Cichomski, Karolina Dubis
„Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020” jako strategiczny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości

Grzegorz Świszcz
Zmiany w standardowych procedurach operacyjnych „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”

Kaja Popoff-Szczepańska
25-lecie UOP/ABW

Beata Mącior-Majka, Marek Świerczek
Konferencja „Polska myśl techniczna w II wojnie światowej w 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Maciej Duda, Piotr Chorbot
Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”. Szczytno, 15–16 czerwca 2015 r.

Magdalena Gołaszewska
Szkolenie specjalistyczne ABW „Ewolucja postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia”. Ostrowin, 10–12 czerwca 2015 r.

Adam Gwiazdowicz
Pięciolecie Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP/ABW

Marcin Gołaszewski
Więcej naukowych standardów i nowoczesnych technologii w badaniach poligraficznych – echa 50. sympozjum American Polygraph Association. Chicago, 30 sierpnia – 4 września 2015 r.

Agnieszka Jaworska, Rafał Korycki
Sprawozdanie z VII Konferencji Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (EAFS 2015). Praga, 6–11 września 2015 r.

 

Źródło: abw.gov.pl