O podwyżkach i L-4 w MSWiA

Data publikacji: 22.12.2015

18 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych.

Podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak oraz wiceminister Jarosław Zieliński wysłuchali postulatów i propozycji zgłoszonych przez stronę związkową, deklarując gotowość resortu do prowadzenia uzgodnień i wspólnych prac ze stroną społeczną.

Przedstawiciele związków poruszyli m.in. kwestie dotyczące podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 roku w tym wysokości i zasad podziału środków, konieczności uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej dla służb resortu, dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji oraz zmian w przepisach tzw. ustawy o L-4.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że opracowany zostanie projekt nowej ustawy modernizacyjnej, która będzie tworzona w porozumieniu ze stroną związkową w ramach prac specjalnej grupy roboczej. Strona społeczna zgłosiła ponadto postulat rozszerzenia Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA na poszczególne województwa.

Minister wstępnie przychylił się do propozycji, aby przyszłoroczne podwyżki dla funkcjonariuszy miały charakter kwotowy i były wypłacane w jednakowej wysokości dla każdego. Realizacja podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników resortu nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej, z mocą od 1 stycznia 2016 roku. Przeprowadzona również zostanie analiza obowiązujących rozwiązań w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Przez związki zawodowe zgłoszony został także postulat 90-dniowego okresu karencji w skali roku, podczas którego zwolnienie funkcjonariusza byłoby płatne 100 proc.

Najpilniejszym zadaniem określonym przez kierownictwo MSWiA dla organizacji związkowych reprezentujących pracowników Policji jest opracowanie wspólnie z kierownictwem Komendy Głównej Policji zasad podziału środków finansowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Źródło: www.zzpp-kk.pl