Polscy i słowaccy policjanci uczestniczyli we wspólnych warsztatach

Data publikacji: 28.08.2009

Dzisiaj zakończył się cykl trzydniowych warsztatów szkoleniowych w ramach projektu „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości”. Celem szkoleń była wymiana informacji i doświadczeń między funkcjonariuszami z Polski i Słowacji.

W środę, 26 sierpnia 2009 roku w Auli budynku KWP w Rzeszowie rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości”. Warsztaty otworzył I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Kazimierz Mruk.

Był to drugi etap szkoleń obejmujący wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy policjantami z Polski i Słowacji. Tematyka tego trzydniowego szkolenia obejmowała:

  • Bezpieczny Internet,
  • Analiza badań dotyczących zagrożenia przestępczością internetową na obszarze wybranych powiatów w obrębie polsko-słowackiego pogranicza,
  • Przestępczość narkotykowa na terenie woj. podkarpackiego,
  • Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
  • Przestępstwa akcyzowe w ujęciu transgranicznym,
  • Oszustwa podatkowe w obrocie wewnątrz Wspólnotowym,
  • Wdrażanie instytucji spottersa w polskiej Policji – rola i zadania policjanta spottersa w systemie zapobiegania przestępczości stadionowej,
  • Policyjny Rejestr Imprez Masowych (PRIM) – wykorzystanie aplikacji jako podstawowego źródła informacji o bezpieczeństwie imprez sportowych w polskiej Policji”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007” Komisji Europejskiej – Dyrektoriat Generalny Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

Odwiedź stronę projektu „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości” - kliknij tutaj.