Bezpieczna sieć Europolu dla polskiej Policji

Data publikacji: 24.11.2015

W dniach 23-24 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja zamykająca projekt Bezpieczna sieć Europolu dla polskiej Policji realizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach programu ISEC. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele średniego szczebla kierowniczego pionów kryminalnych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Celem projektu było w szczególności podłączenie 16 komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji do sieci Europolu, a w rezultacie zwiększenie skuteczności i sprawności działań polskiej Policji wymagających współpracy międzynarodowej poprzez rozszerzenie dostępu do narzędzi wymiany informacji z Europolem i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podczas konferencji omawiane były kwestie organizacyjno-merytoryczne projektu ISEC, działania Europolu, a także konkretne operacje zrealizowane przez polską Policję we współpracy z Europolem. Swoją wiedzą w tym zakresie dzielili się eksperci Jednostki Krajowej Europolu (BMWP KGP), polski oficer łącznikowy przy Europolu, przedstawiciele wydziałów Europolu oraz funkcjonariusze Biura Służby Kryminalnej KGP oraz zarządów terenowych Centralnego Biura Śledczego Policji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków programu ISEC Zapobieganie i zwalczanie przestępczości.