Informacyjny Serwis Policyjny

Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych

Zamieszczony Data publikacji 24.11.2015
20 listopada br. odbyło się ogólnopolskie seminarium dotyczące postępowania odwoławczego w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych. Organizatorem spotkania była po raz szósty Szkoła Policji w Pile.

W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile), Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. zastępca prezydenta Leszna dr Piotr Jóźwiak, przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Radosław Giętkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

  • „Sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka),
  • „Kontrola kasacyjna postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych” (SSN Wiesław Kozielewicz),
  • „Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych” (prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz),
  • „Zakres przedmiotowy prawa do wniesienia środka odwoławczego w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko funkcjonariuszom służb mundurowych” (prof. dr hab. Radosław Giętkowski),
  • „Konstytucja a podstawowe zasady odwoławczego postępowania dyscyplinarnego policjantów” (dr Piotr Jóźwiak),
  • „Ukształtowanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia organu odwoławczego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów” (dr Barbara Janusz-Pohl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Wpływ polityki wizerunkowej w Policji na orzecznictwo dyscyplinarne w II instancji” (mł. insp. Sebastian Maj - KWP w Opolu).

Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile w zakładce „Odpowiedzialność dyscyplinarna”. Planowane jest również wydanie publikacji.

 
powrót
drukuj