Nowy skład ASW

Data publikacji: 19.11.2015

Ukonstytuował się skład Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych VIII kadencji. Przewodniczącym został Arkadiusz Czartoryski.

Funkcje zastępców przewodniczącego objęli: Bartosz Jóźwiak, Jerzy Polaczek, Edward Siarka, Zbigniew Sosnowski i Marek Wójcik - pełniący funkcję przewodniczącego ASW w VII kadencji Sejmu RP. Pełny skład komisji dostępny jest tutaj >>