Gala finałowa projektu Sztuka Wyboru

Data publikacji: 17.11.2015

W Bydgoszczy, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage, odbyła się gala finałowa IV edycji projektu Sztuka Wyboru. Do konkursu stanęło 29 placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie filmowym zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy, natomiast w konkursie graficznym wszystkie nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

W warsztatach konkursu filmowego wzięły udział 24 placówki oświatowe, z których nadesłano 24 filmy konkursowe wraz z konspektem lekcji. Do konkursu graficznego przystąpiło 64 uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród nadesłanych prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci złotych, srebrnych i brązowych kamer w kategorii: film i grafika. Tegoroczna edycja pod hasłem Kręcę na trzeźwo była ukierunkowana na przeciwdziałanie nadużywaniu i uzależnieniu młodzieży od środków psychoaktywnych, ze szczególnym naciskiem na alkohol oraz dopalacze, a także związanej z tym problematyką przestępczości wśród nieletnich. Gościem specjalnym spotkania z młodzieżą był aktor Robert Więckiewicz. Tegoroczna edycja odbyła się m.in. pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Projekt profilaktyczno-edukacyjny od czterech lat wspólnie realizują Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacja TUMULT. Projekt zaplanowano na kilka lat. Pierwsza edycja była ukierunkowana na przeciwdziałanie zjawisku zażywania środków odurzających. Druga dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych występujących wśród młodzieży. Trzecia edycja była poświęcona problemowi nadużywania i uzależnienia młodzieży od komputera oraz internetu. Tegoroczna edycja ponownie poruszała problem zagrożeń środkami psychoaktywnymi.

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na zaangażowaniu młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, którymi młodzi ludzie są zafascynowani i jednoczesnym przekazaniu im treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki. Drugą, istotną kwestią jest pokazanie młodym, że ukierunkowując prawidłowo swoje zainteresowania, można nie tylko służyć pożytecznemu społecznie celowi, ale też wiele osiągnąć w interesującej ich dziedzinie (tworzenie form filmowych, grafika komputerowa). Oprócz wartościowych nagród rzeczowych, formą niematerialnej nagrody dla zwycięzców jest prezentacja nagrodzonych materiałów filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage oraz wydanie profesjonalnego kalendarza ściennego z najlepszymi 12 projektami graficznymi nadesłanymi na konkurs.

Wszystkie informacje na stronie programu www.sztukawyboru.pl