System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Data publikacji: 13.11.2015

Publikujemy ekspertyzę System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Blisko 200 stronicowy dokument jest opracowaniem kompleksowym, poruszającym się w wielu warstwach problematyki. Stanowi opis aktualnej sytuacji w Polsce w dziedzinie ochrony cyberprzestrzeni na poziomie krajowym.

Przyjmując stan obecny za punkt wyjścia, dokument zawiera propozycje organizacji przyszłego systemu bezpieczeństwa, zarówno w warstwie strategicznej, jak i operacyjnej. Propozycje te są przedstawiane wariantowo, ze szczegółowym omówieniem podmiotów-interesariuszy oraz ich ról w każdym wariancie. Proponowane rozwiązania poddane są ocenie – przedstawiane są mocne i słabe strony każdego z nich. Uwzględniane są także niezbędne zmiany legislacyjne, oraz podejmowana jest próba wstępnego oszacowania kosztów. Na tej podstawie formułowane są kluczowe rekomendacje.

Ekspertyzę wydała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK/ CERT Polska) na z lecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Źródło: www.cert.pl

Pliki do pobrania