7 priorytetów Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 03.11.2015

Publikujemy priorytety zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 i zadania priorytetowe do wykonania przez Komendę Główną Policji i komendy wojewódzkie (komendę stołeczną) Policji.

 1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem
 2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości
 3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie
 4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
 6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
 7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Przypominamy również, że do końca 2015 roku obowiązują Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015:

 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie
 2. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.
 3. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą
 4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań
 5. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych
 6. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych