Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (listopad 2015 r.)

Data publikacji: 27.11.2015

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym KGP opublikowano nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.