Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści

Data publikacji: 29.10.2015

Działalność Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści zainaugurowano 28 października br. w Katowicach. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jego celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią.

W ramach platformy planowane jest m.in. stworzenie interaktywnej mapy województwa śląskiego, na której zostaną wskazane instytucje i organizacje zajmujące się zwalczaniem mowy nienawiści. Jak zauważyła dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, chodzi o to, by na przykład nauczyciel, który chce przeprowadzić lekcję na temat szacunku do osób starszych lub z niepełnosprawnościami mógł zobaczyć na mapie, do jakiej organizacji może się zgłosić i poprosić o pomoc.

„Chcemy skupić się na praktycznych działaniach zwalczających problemy w województwie śląskim, którymi są na przykład dyskryminacja mniejszości romskiej, problemy środowiska LGBTQIA czy nienawiść między kibicami różnych klubów piłkarskich” – dodała dr Wentkowska.

Inicjatywy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią można zgłaszać za pośrednictwem tzw. skrzynki dobrych pomysłów pod adresem: sppn@onet.pl.

Inicjatorami Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści są: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Katowicach, Pełnomocnik Marszałka Województwa do spraw organizacji pozarządowych.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli również Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty oraz funkcjonariusze Policji, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.