Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r.

Data publikacji: 28.10.2015

W 2014 roku stwierdzono w Polsce o ponad 14 proc. przestępstw mniej niż w 2013 roku. Jak wynika z ostatnich badań społecznych, Polacy dobrze oceniają pracę Policji. Wzrasta również poczucie bezpieczeństwa. Spadła natomiast liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych, narkotykowych oraz korupcyjnych – to najważniejsze wnioski płynące z najnowszego Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku jest podsumowaniem wyników pracy służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. Stanowi on próbę całościowego przedstawienia stanu bezpieczeństwa w Polsce.  Zawiera zarówno zestawienia statystyczne, jak i informacje dotyczące podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wskazuje obszary, które wymagają wzmocnienia. Raport przygotowywany jest corocznie na podstawie informacji służb podległych MSW, rozszerzonych o dane pochodzące z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości.

Spada liczba przestępstw

Rok 2014 był kolejnym, w którym spadła liczba przestępstw. Ogółem stwierdzono ich 908 855 czyli o 14,4 proc. mniej niż w 2013 r. W ubiegłym roku odnotowano także mniej bójek i pobić (o 21 proc.), kradzieży (o 19,1 proc.), rozbojów (o 29,4 proc.) oraz zabójstw (o 7,8 proc.) niż w roku 2013. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 66,8 proc. Policja ustaliła 362 820 podejrzanych, wśród nich było 17 271 nieletnich (o 31,4 proc. mniej niż w 2013 r.).

Bezpieczeństwo w województwach

Średnie zagrożenie przestępstwami ogółem w Polsce w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyniosło 2361 (wskaźnik oznacza liczbę przestępstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) i było najniższe w ciągu ostatnich lat. Najbezpieczniej było w województwach wschodnich: podkarpackim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim.

Skuteczna walka z przestępczością gospodarczą

W 2014 r. Policja stwierdziła 161 811 przestępstw gospodarczych. Ustalono ponad 39 tys. podejrzanych o przestępstwa tego rodzaju.

Bezpieczniej na drogach

W ciągu ostatnich lat, mimo rosnącej liczby pojazdów występuje trend spadkowy liczby wypadków drogowych i liczby ich ofiar. Rok temu w Polsce doszło do 34 970 wypadków, w których zginęły 3202 osoby, a 42 545 zostało rannych.

W porównaniu z rokiem 2013 zanotowano:

  • spadek liczby wypadków drogowych o 877,
  • spadek liczby ofiar śmiertelnych o 155,
  • spadek liczby rannych o 1514.

Wysokie poczucie bezpieczeństwa

Większość (70 proc.) Polaków uznało swój kraj za bezpieczny – wynika z przeprowadzonego w 2014 r. badania Centrum Badania Opinii Społecznej. W tym samym badaniu zadano pytanie o poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. Zdecydowana większość z nas (90 proc.) określiła swoje otoczenie jako bezpieczne i spokojne.

Na początku ubiegłego roku, na zlecenie Policji przeprowadzono także „Polskie Badanie Przestępczości”. Polaków zapytano o poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów w swojej okolicy po zmroku. 78,1 proc. zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w takiej sytuacji. 67,5 proc. badanych stwierdziło także, że Policja jest skuteczna, a 69,4 proc. dobrze oceniło pracę funkcjonariuszy. 

Źródło: MSW

Pliki do pobrania