Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 12 (7) 2015

Data publikacji: 27.10.2015

W numerze m.in. o: współpracy międzynarodowej w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu, postępowaniu przygotowawczym po nowelizacji kpk, przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce i Doktrynie Cyberbezpieczeństwa RP. Zachęcamy do lektury!

Artykuły i rozprawy

 1. Michał Wojnowski
  „Zarządzanie refleksyjne” jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w.
 2. Sławomir Weremiuk
  Przydatność teorii penetracji do analizy dominacji rosyjskiej w Europie Wschodniej po rozpadzie ZSRR – zarys problemu
 3. Mirosław Sikora
  Zakres zainteresowania radzieckiego cywilnego wywiadu naukowo-technicznego w okresie rządów Michaiła Gorbaczowa. Z perspektywy wymiany informacji wywiadowczej pomiędzy MSW PRL a KGB ZSRR
 4. Fabiana Fetke
  Możliwości ścigania sprawców przestępstwa szpiegostwa na szkodę państwa sojuszniczego – uwagi de lege ferenda
 5. Artur Jasiński
  Wpływ zabezpieczeń antyterrorystycznych na architekturę współczesnych ambasad amerykańskich
 6. Zdzisław Galicki
  Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania

Studia i analizy

 1. Tomasz Safjański, Damian Szlachter
  Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu
 2. Piotr Burczaniuk
  Znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 3. Aneta Jakubiak-Mirończuk
  Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych a ochrona interesu publicznego
 4. Krzysztof Izak
  Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny.
 5. Marek Świerczek
  Modus operandi GPU na przykładzie operacji „Trust” opisanej w „Trioch stolicach” W.W. Szulgina. Próba analizy
 6. Sławomir Suchecki
  Zmiany postępowania przygotowawczego w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Recenzje

 1. Piotr Chorbot
  „Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Wiesław Pływaczewski, Paweł Lubiewski (red.)
 2. Przemysław Szustakiewicz
  Martin Bożek, Małgorzata Czuryk,
  Mirosław Karpiuk, Jarosław Kosturbica,
  „Służby specjalne w strukturze władz publicznych”
 3. Dariusz Gregorczyk, Paweł Leszczyński
  Mirosław Minkina, „Wywiad Federacji Rosyjskiej”
 4. Anna Szuba-Boroń
  Artur Jasiński, „Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestań publiczna – budynek”

Przegląd prac konkursowych

 1. Ogólnopolski konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 2. Bartosz Saramak
  Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej
 3. Sebastian Zieliński
  Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w kontekście zmowy przetargowej

Dokumenty i sprawozdania

 1. Magdalena Adamczuk, Krzysztof Liedel
  Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP
 2. Iwona Osłowska
  Konferencja pt. „Kontrwywiad niepodległej Rzeczpospolitej”, Emów, 19–10 listopada 2014 r.
 3. Piotr Burczaniuk
  Szkolenie specjalistyczne pt. „Lobbing w procesie legislacji”, Emów, 3–5 listopada 2014 r.
 4. Beata Mącior-Majka, Marek Świerczek
  Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” pt. „Wywiad Polski Ludowej w latach 1945–1950”, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, Warszawa, 15 stycznia 2015 r.