Żagań otrzymał sztandar

Data publikacji: 24.08.2009

20 sierpnia br. odbył się uroczysty apel na dziedzińcu Pałacu Książęcego w Żaganiu z okazji nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji.

Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele p.w. NMP w Żaganiu. Na uroczystości obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Leszek Marzec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Waldemar Regulski. Lokalne władze oraz wicewojewoda Jan Świrepo. Nadanie Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu sztandaru jest spełnieniem oczekiwań policjantów i pracowników Policji oraz formą podziękowania za ciężką służbę i pracę. Sztandar będzie nobilitował jednostkę, podkreślał jej społeczną akceptację, wzmacniał więzy z innymi grupami społecznymi oraz zacieśniał współdziałanie lokalnej społeczności z Policją.W dniu 24 kwietnia 2008r. na spotkaniu przedstawicieli samorządów, różnych organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji. Przewodniczącym Komitetu został Starosta Żagański.

(źródło: KWP w Gorzowie Wielkopolskim)