Wspólne szkolenie policjantów, prokuratorów i urzędników kontroli skarbowej

Data publikacji: 27.10.2015

W dniach 19-21 października br. w Wierzbie na Mazurach odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości związanej z oszustwami w podatku od towarów i usług, skierowane do prokuratorów z terenu apelacji gdańskiej i białostockiej, pracowników Kontroli Skarbowej, funkcjonariuszy Policji, CBŚP i ABW.

Podczas zajęć praktycznych szczególny nacisk położono na współpracę organów i służb w ramach prowadzonych postępowań, których celem powinno być również zabezpieczenie w sposób maksymalny finansowych interesów Skarbu Państwa.

Uczestnicy szkolenia w oparciu o swoje doświadczenia omówili skalę współczesnej przestępczości gospodarczej, a także problematykę typowania oszustw podatkowych i mechanizmy uszczupleń w podatku od towarów i usług (VAT). Rozmawiano także o najistotniejszych problemach prawnych pojawiających się w toku prowadzenia postępowań dotyczących oszustw podatkowych i praniu pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.  

Szkolenie zorganizował Zespół ekspercki do spraw przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy powołany na mocy zawartego 30 stycznia 2014 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. 

Źródło: pg.gov.pl