Londyńska policja zachęca Polaków do wstępowania w jej szeregi

Data publikacji: 27.10.2015

Aby aplikować, trzeba mieszkać w Wielkiej Brytanii przez minimum 5 lat. Londyńska Metropolitan Police realizuje projekty obliczone na współpracę z imigrantami z Europy Wschodniej, w tym z Polakami.

W pracę w policji można się zaangażować - na zasadzie wolontariatu - m.in. jako tzw. "special constable". Po przejściu szkolenia osoba taka przez minimum 16 godzin miesięcznie wykonuje podobne zadania, jak etatowy policjant.

Taylor tłumaczy, że już teraz w londyńskiej policji są Polacy, którzy pracują w swoich zawodach, ale w wolnym czasie biorą udział m.in. w patrolach. "W dzielnicy jest ich 62. Chcę zwiększyć ich liczbę do co najmniej 100. Byłoby fantastycznie mieć więcej policjantów polskiego pochodzenia" - deklaruje Taylor.

Obecnie - jak podają mundurowi - dwa procent policjantów służących w całej londyńskiej policji pochodzi ze wschodniej Europy.

Źródło: PAP