Wizyta polskiej Policji w USA

Data publikacji: 23.10.2015

W dniach 16–22 października br. przedstawiciele polskiej Policji odwiedzili Sam Houston State University. W czasie spotkania z przedstawicielami władz uniwersytetu podpisano list intencyjny określający zasady współpracy Sam Houston State University, College of Criminal Justice, Department of Forensic Science z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Polska delegacja, w skład której weszli pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, przewodniczący Rady Naukowej CLKP prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski i dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, wzięła udział w uroczystym pasowaniu studentów na członków Stowarzyszenia Miecza i Tarczy. W czasie tej uroczystości nadinsp. Mirosław Schossler otrzymał tytuł Członka Honorowego stowarzyszenia.

Przedstawiciele kierownictwa polskiej Policji zwiedzili także pracownie Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sam Houston State University, a dyrektor CLKP wygłosił wykład „Polskie bazy kryminalistyczne i międzynarodowa wymiana danych kryminalistycznych” dla studentów i kadry dydaktycznej tego wydziału.