Medal za zasługi dla szefa wyszkolenia alpejskiego

Data publikacji: 23.10.2015

Maurizio Dellantonio, szef wyszkolenia alpejskiego w Centrum Szkoleniowym Włoskiej Policji Państwowej CAA Moena, został odznaczony brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

Na mocy porozumienia w sprawie rozwoju współpracy między polską Policją a włoską Policją Państwową, które podpisano 22 lutego 2011 r. przez wiele lat odbywały się szkolenia w zakresie technik wysokościowych dla pirotechników oraz w zakresie narciarstwa alpejskiego dla funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP i terenowych jednostek antyterrorystycznych, a także wspólne szkolenia w Polsce. Maurizio Dellantonio od wielu lat jest osobiście zaangażowany w tę współpracę. Od lat nie tylko przygotowuje kursy, ale także osobiście szkoli polskich funkcjonariuszy.

Medal za Zasługi dla Policji

Wyróżnienie nadaje się za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji tym funkcjonariuszom, którzy inicjowali lub organizowali działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałali w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi.