Zmiana legitymacji posiadacza broni

Data publikacji: 23.10.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

W projekcie rozporządzenia zmienił się załącznik nr 3 zawierający wzór legitymacji osoby do puszczonej do posiadania broni, w szczególności w zakresie dotyczącym rezygnacji z określenia w nim celu dopuszczenia do posiadania broni i zastąpienie go rodzajem broni.

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. poz. 447 oraz 1341) jest konsekwencją uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505), która w art. 7 zmieniła art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.).

Projektowana zmiana powinna zatem wejść w życie z ww. ustawą, to jest 30 listopada 2015 r.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Pliki do pobrania