Polska Policja z wizytą w Izraelu

Data publikacji: 22.10.2015

Na zaproszenie ambasadora Izraela w Polsce w dniach 10-15 października br. z wizytą w Izraelu przebywała delegacja polskiej Policji, której przewodniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

Ważnym punktem programu było spotkanie z Prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem, z którym Komendant Główny Policji rozmawiał o współpracy policji obu krajów. Polska delegacja spotkała się także z kierownictwem Ministerstwa Edukacji oraz Departamentu Ochrony MSZ Izraela. Tematem spotkania były kwestie bezpieczeństwa młodzieży izraelskiej przyjeżdżającej do Polski w ramach programów edukacyjnych.

W programie wizyty były również spotkania z izraelskimi firmami z sektora Homeland Security oraz wizyty w Akademii Bezpieczeństwa i Szkoleń Antyterrorystycznych IMI, a także Narodowej Akademii Policji w Bet Shesh.

Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyli: komendant stołeczny nadinsp. Michał Domaradzki, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis, naczelnik Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP podinsp. Sebastian Ciastoń, naczelnik Wydziału Realizacyjnego KSP mł. insp. Jarosław Mikiciuk oraz naczelnik Wydziału KSP podinsp. Marek Chodakowski.