Polska na forum policji w Pekinie

Data publikacji: 21.10.2015

Na zaproszenie Chińskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie (People’s Public Security University of China) kierownictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie bierze udział w VII Międzynarodowym Forum Policji (18-24 października br.).

Tematem przewodnim forum jest budowanie praworządności w procesie modernizacji Policji. W ramach sesji plenarnej wyodrębniono trzy tematy wiodące. Pierwszy dotyczy problematyki zarządzania i standaryzacji w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, drugi – problemów i strategii w zatrudnianiu służb wspierających (pomocniczych) w policji, trzeci – problemów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa policjantów. Następnie odbędą się cztery panele tematyczne, podczas których przewidziane są wystąpienia przedstawicieli strony polskiej.

Komendant-rektor insp. dr Piotr Bogdalski zaprezentuje nowoczesne rozwiązania stosowane w  szkoleniu polskiej Policji na przykładzie wykorzystania symulatorów do szkoleń specjalistycznych. Zastępca komendanta-prorektor insp. dr Danuta Bukowiecka wystąpi z prezentacją nt.: Uwarunkowania prawne stosowania środków przymusu bezpośredniego przez polską Policję w kontekście bezpieczeństwa osobistego policjanta.

W VII Międzynarodowym Forum Policji w Pekinie biorą udział przedstawiciele zaproszonych państw oraz eksperci z zakresu bezpieczeństwa publicznego z: Afganistanu, Australii, Kanady, Danii, Francji, Korei, Mongolii, Nowej Zelandii, Polski, Rosji, Serbii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych oraz Chin.