Medal Parada w Kosowie

Data publikacji: 20.10.2015

W dniach 19-20 października br. Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski uczestniczył w Medal Paradzie w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Gościem honorowym był sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński.

Polscy policjanci zostali odznaczeni medalami za wzorową postawę i zaangażowanie. Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji za nienaganną służbę poza granicami państwa i zaangażowanie w realizację zadań mandatowych misji przyznali wyróżniającym się policjantom nagrody okolicznościowe.

95 funkcjonariuszy XXIV rotacji JSPP, którzy służbę rozpoczęli 3 lutego 2015 r. do Polski wrócą w pierwszych dniach listopada br. Ich zadania przejmie XXV rotacja, która w chwili obecnej realizuje program szkolenia przygotowującego do działań w ramach EULEX Kosowo. 

Komendantowi głównemu towarzyszyli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Irena Doroszkiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztof Zgłobicki, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski oraz naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Ryszard Bąkowski.

***

W misji Unii Europejskiej na terenie Kosowa biorą udział funkcjonariusze z państw członkowskich UE oraz państw trzecich (USA, Rosji, Kanady, Turcji). Celem misji EULEX jest wspieranie i umacnianie władz i administracji Kosowa, rozwój niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, policji i służb celnych, wolnych od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Funkcjonariusze JSPP wykonują codzienne zadania na terenie północny Kosowa, patrolują obszar przygraniczny, eskortują pracowników międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości zapewniając im bezpieczeństwo, szkolą miejscową policję do działań w pododdziałach zwartych. Profesjonalizm oraz postawa prezentowana przez polskich policjantów budzi ogólne uznanie i poważanie w strukturach EULEX’u.

Polscy funkcjonariusze z Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie biorą udział w misji na mocy uchwały z dnia 2 grudnia 2008 r. Zakończenie misji zaplanowano na czerwiec 2016 roku.