Podsumowanie trzyletniej kadencji zarządu

Data publikacji: 20.10.2015

19 października br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się posiedzenie rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu szóstej kadencji działalności Zarządu Fundacji.

Spotkanie poprowadził przewodniczący rady nadinsp. Władysław Padło, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów z samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi. Sprawozdanie z trzyletniej działalności zarządu fundacji przedstawiła prezes Irena Zając.

W minionej kadencji odbyło się 57 posiedzeń zarządu, na których m.in. podejmowane były uchwały o przyznaniu 609 zapomóg z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych, opłaty kursów językowych, prawa jazdy, dofinansowanie czesnego, zakup leków i ochronę zdrowia, zakup odzieży, opału, sprzętu domowego, pomoc w spłacie zadłużeń z tytułu czynszu, a także na bieżące wydatki w przypadkach utraty pracy lub innych zdarzeń losowych. Rada fundacji pozytywnie oceniła pracę i przyjęła sprawozdanie z działalności zarządu za okres minionej kadencji.

Na VII kadencję został wybrany zarząd w składzie: mł. insp. w st. spocz. Irena Zając - prezes, Joanna Molak - wiceprezes, mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz - sekretarz, mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur – członkini, podinsp. Barbara Żebrowska – członkini.

Gościem spotkania był zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, który podziękował radzie i zarządowi oraz wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz fundacji.

 

Deklaracja woli

Jeżeli chcesz systematycznie wspierać Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, wypełnij deklarację woli i określ kwotę, którą jesteś w stanie co miesiąc przekazywać. Następnie zleć comiesięczne przelewy na konto fundacji. To proste! Wypełnij załączony plik i wyślij go do swojego biura finansowego.

Pliki do pobrania