Międzynarodowa współpraca szkół

Data publikacji: 20.10.2015

16 października br. komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz prezydent Wyższej Zawodowej Szkoły Policji w Oranienburgu Rainer Grieger podpisali kolejne porozumienie o współpracy szkoleniowej.

Współpraca policyjnych szkół ze Słupska i Oranienburga trwa od 20 lat. Co dwa lata porozumienie o współpracy przedłużane jest na kolejny okres. Daje to możliwość szczegółowego określania kierunków, w jakich powinny ewoluować kontakty policjantów z obu jednostek.

Podpisanie porozumienie o współpracy szkoleniowej zostało podpisane w oparciu o umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych. Zapisy porozumienia przewidują wyminę wykładowców i słuchaczy, wspólne seminaria dotyczące polskiego o niemieckiego prawa dla policjantów jednostek przygranicznych oraz warsztaty praktyczne z zakresu podwyższania kwalifikacji zawodowych policjantów obu krajów.

Efekty trwającej od 1995 roku współpracy to m.in. wymiana słuchaczy i wykładowców obu szkół oraz prowadzenie polsko-niemieckich warsztatów dla policjantów pełniących służbę w międzynarodowych patrolach po obu stronach granicy. Podpisane porozumienie odnosi się również do działalności naukowej, w tym między innymi w zakresie kształtowania zajęć i opracowywania materiałów dydaktycznych pomocnych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym policjantów obu państw.