Dzień Dawcy Szpiku dla Artura i Innych

Data publikacji: 15.10.2015

Fundacja DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - zagościła w Szkole Policji w Pile w ramach „Dnia Dawcy Szpiku dla Artura i Innych”. Inicjatywa odbyła się 13 października i miała na celu przeprowadzenie rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Akcja skierowana była do kadry i słuchaczy Szkoły Policji. Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych komórek macierzystych Fundacji DKMS. Procedura rejestracji nie była skomplikowana i trwała nie więcej niż 10 minut. Dokonali jej wolontariusze DKMS, a polegała ona na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza osobowego oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Wielu słuchaczy oraz pracowników mundurowych i cywilnych Szkoły Policji poprzez rejestrację przyczyniło się do zwiększenia bazy potencjalnych dawców dając tym samym chorym nadzieję na powrót do zdrowia. Liczba osób jakie poddały się rejestracji przeszła oczekiwania organizatorów. W przeciągu dwóch godzin trwania akcji liczba potencjalnych dawców zwiększyła się o blisko 50 osób związanych ze Szkołą Policji w Pile. Rejestrujący się słuchacze naszej szkoły, w rozmowach z wolontariuszami wspominali, że ich decyzja jest przemyślana i wpisuje się w zawód policjanta, który ma przecież „służyć i chronić”. Warto również podkreślić, że wielu słuchaczy szkoły, informowało że są już zarejestrowani w bazach DKMS.

Podopieczny Fundacji Artur Piłat, któremu dedykowana była rejestracja jest żołnierzem, muzykiem Orkiestry Wojskowej, mieszkańcem Piły, który zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Został zakwalifikowany do przeszczepu od dawcy niespokrewnionego, jednak wciąż wielu pacjentów czeka na odnalezienie swojego „bliźniaka genetycznego”. Inicjatorem akcji jest żona Pana Artura - Pani Katarzyna Blechinger-Piłat.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 25 lutego 2009 roku, a jej statutowym celem jest działalność na rzecz chorych na białaczkę a  także inne schorzenia  wymagające przeszczepu szpiku kostnego. Dni Dawcy Szpiku organizowane są w różnych polskich miastach w celu propagowania wiedzy na temat dawstwa oraz poszerzanie bazy dawców szpiku poprzez ich rejestrację w ramach działalności Fundacji.

Finał akcji zaplanowany został na 18 października 2015 roku  w Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile. 

Zdjęcia: Paulina Politowska