Nowy RPO złożył ślubowanie przed Sejmem RP

Data publikacji: 09.09.2015

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył dziś ślubowanie przed Sejmem. Na stanowisku zastąpił dr Irenę Lipowicz, której 5-letnia kadencja upłynęła w drugiej połowie lipca.

Nowy rzecznik RPO po złożeniu ślubowania odniósł się do wyzwań, które przed nim stoją. Wśród priorytetów wymienił m.in. wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie sądów. - Chodzi o zastanowienia się nad tym, na ile obywatele posiadają instrumenty, przy pomocy których mogą dochodzić swoich praw w sytuacji, w których są one naruszane. Chciałbym zmienić oblicze biura RPO w zakresie przystępowania do postępowań sądowych - zaznaczył.

Kolejnym istotnym wyzwaniem - jak powiedział - ma być problem bezdomności. - Bezdomności nie można postrzegać tylko i wyłącznie w kategorii praw socjalnych, sytuacja w której państwo polskie pozwala, że tyle jest bezdomnych osób - to sytuacja, która rażąco godzi w godność człowieka - powiedział.

Adam Bodnar zapowiedział, że w tej sprawie powołana zostanie komisja ekspertów ds. bezdomności; zapowiedział też wystąpienia generalne i wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Odnosząc się do problemu uchodźców powiedział, że w tym momencie żadnego sensu nie ma "licytowanie się na kwoty". - Należy przyjąć taką postawę myślenia, że należy okazać solidarność; nie tylko z osobami starającymi się dostać do strefy Schengen, ale z państwami europejskimi. Jeśli UE myśli jak podzielić się odpowiedzialnością za ten problem, to Polska powinna w tym uczestniczyć - odwołując się i do swojej historii, ale także do tej wartości solidarności - powiedział.

Adam Bodnar jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2006 r. doktoryzował się pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Jego pracę doktorską pt. "Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej" wyróżniono w konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszy doktorat z dziedziny prawa konstytucyjnego.

Jego najważniejsze osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wiążą się z tematem praw człowieka. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka UW. Prowadził zajęcia m.in. w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, radach adwokackich, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowego Centrum Legislacji i innych instytucji.

Od grudnia 2013 r. do 2017 r. jest członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję zastępcy członka Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci.

***

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Poprawić to, co szwankuje”, który ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Policja 997”. W rozmowie z Elżbietą Sitek ówczesny wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adam Bodnar mówi m.in. o strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez policjantów, obowiązku monitorowania interwencji i przesłuchań, a także współpracy fundacji z policyjnymi pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka.

 

Źródło: PAP, inf. własna

Pliki do pobrania