MSPO 2015 z udziałem Policji

Data publikacji: 04.09.2015

W dniach 1-4 września w kieleckim ośrodku wystawienniczym odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. dr Rafał Kochańczyk wraz z zastępcą insp. Zbigniewem Kotarskim, dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Waldemar Wódkowski i dyrektor Biura Finansów KGP Sylwia Mikos.

Tegoroczna edycja MSPO przeszła do historii za sprawą rekordowej liczby wystawców reprezentujących największe koncerny zbrojeniowe z całego świata. Wystawie towarzyszyły  tematyczne konferencje, spotkania i seminaria. Zainteresowani mogli zobaczyć między innymi najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT,  ratownictwa medycznego, a także obrony przez bronią  masowego rażenia dla Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz Obrony Cywilnej Kraju. MSPO jest wspierane przez resorty obrony narodowej, gospodarki, spraw wewnętrznych, nauki i szkolnictwa wyższego.

Targom MSPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA stanowiące dopełnienie oferty salonu o sprzęt dla służb mundurowych. Podczas tegorocznej edycji można było zobaczyć wszystko to, co wojsku i służbom mundurowym jest niezbędne do skutecznego działania. W czasie wystawy prezentowany był m.in. sprzęt specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratowniczy, artykuły żywnościowe, a także urządzenia do przygotowywania, przechowywania i transportu żywności. Na stoiskach nie zabrakło nowoczesnego  sprzętu medycznego oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu łączności i systemów IT.

Jak co roku najlepsze produkty zaprezentowane na targach zostały nagrodzone nagrodą Prezydenta RP, nagrodami Defender oraz wyróżnieniami specjalnymi ministrów poszczególnych resortów. Nagrodę Komendanta Głównego Policji wręczyli komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. dr Rafał Kochańczyk i mł. insp. Markiem Płazowskim z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Robot mobilno-interwencyjny zdobył uznanie dzięki swej wysokiej użyteczności dla służb policyjnych pod kątem nowatorskich rozwiązań technologicznych, które mogą wspomagać realizację zadań oraz zwiększać efektywność funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości zakończenia wręczono również puchary dla attaché wojskowych w konkursie strzeleckim o puchar Komendanta Głównego Policji. Do osób nagrodzonych trafiły one z rąk przedstawiciela Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. 

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

 

***

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to forum łączące potencjalnych klientów i dostawców, to miejsce prezentacji najnowocześniejszych technologii i produktów w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej, miejsce poznawania potrzeb i oczekiwań odbiorców, spotkań i rozmów, nawiązywania nowych kontaktów i podtrzymywania już istniejących dla przedstawicieli z krajów całego świata.

Od 2004 roku imprezie towarzyszą narodowe wystawy przemysłu obronnego. Dotychczas swój potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowały Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4 , Wielka Brytania, Włochy i Turcja. Targom MSPO 2015 towarzyszyć będzie wystawa narodowa przemysłu obronnego Norwegii.

Podczas tegorocznej edycji Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowała ekspozycję złożoną z pięciu głównych gniazd produktowych, związanych z programami modernizacji Sił Zbrojnych RP: „Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie”, „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne” „System obrony powietrznej”, „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i „Systemy lądowe”. Na wystawie demonstrowane będą między innymi haubica Krab na podwoziu K9, MSBS, Rosomak WRT, zestawy przeciwlotnicze Grom i Piorun czy bezzałogowce E-310 i Orbiter 2B.