Centralny dobór psów do służby w Policji

Data publikacji: 28.08.2015

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadzi kwalifikację psów w ramach centralnego doboru psów do służby w Policji.

Rasami preferowanymi do tresury są: owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois, w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu predyspozycji psychicznych i fizycznych przez komisję przeprowadzającą dobór psów. Po konsultacji z przedstawicielem szkoły dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji, w tym:

  • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie;
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, tj. metryki lub rodowodu pozwalającego stwierdzić, że pies pochodzi z hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych;
  • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych);
  • pełnej dokumentacji, jeżeli pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły był poddawany leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub mikrochipem. Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których zostaje określona jego przydatność do tresury i służby w Policji.

W każdym przypadku cena zakupu psa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas oceny weterynaryjnej i prób charakteru.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel::

  • 48 661 42 88, wew. 123,
  • 48 661 43 85, wew. 123,
  • 22 605 57 84
  • 22 605 57 83

lub kierując pytania na adres e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru psów zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z 20 marca 2008 r.  w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP nr 7/2008 r., poz.46).

Więcej informacji >>